שיעורים מעשיים

בלימוד ההלכה ישנם שני רבדים חשובים כל אחד בפני עצמו. החלק העיוני – הנלמד מתוך ספרי ההלכה והפוסקים, והחלק המעשי שאותו יש ללמוד ע"י שימוש ולימוד הפרקטיקה. 

 

אם הנך רוצה לבצע בצורה מדויקת קשר של תפילין, או להחליט בכוחות עצמך האם הלולב או אתרוג מהודרים, לבדוק מזוזה כמו שצריך ולהיות בקי בעוד מגוון רחב של נושאים הלכתיים, הדרך שלך מתחילה כאן. 

 

מייסטנדר מציגה בפניך את הדרך ללימוד החלק מעשי  בהלכה במגוון רחב של נושאים על מנת שכל מי שחפץ ללמוד כיצד להשתמש בכוחות עצמו ובדרך של הבנה ברורה גם בדברים שדורשים ידע מעשי כך שכל אחד יוכל לעשות זאת בדרך קלה ופשוטה.

סיכום הלכות תקיעת שופר

מחיר: 10$

מבוא להלכות עירובין

מחיר: 60$

הגהת סת"ם

מחיר: 60$

קשרי תפילין

מחיר: 40$

בדיקת ד' מינים

מחיר: 40$